kracht in kind logo

Mijn tarieven


Tarieven voor reguliere remedial teaching

Een les duurt gemiddeld 60 minuten, waarvan de laatste 5-10 minuten gebruikt worden voor schriftelijke evaluatie t.b.v. leerling, ouders en school. Vaak is 1 x les per week voldoende. De kosten hiervoor bedragen € 55,- per uur. Hierbij zijn lesvoorbereiding en materialen inbegrepen. Voor scholen, bedrijven en PGB-budget geldt: prijs op aanvraag.

Een bijlesperiode bestaat uit minimaal 8 weken les, tenzij anders overeen is gekomen. U ontvangt maandelijks per e-mail een factuur die per bank kan worden voldaan.

Tariefswijzigingen worden uiterlijk 4 weken van tevoren schriftelijk aan u doorgegeven. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Bij telefonische afmeldingen tot 24 uur voor de afgesproken tijd, wordt de les niet in rekening gebracht. Bij latere afmelding worden de leskosten wel aan u doorberekend.

Niet in de prijs zijn inbegrepen:

  • meer dan 1 bezoek per schooljaar aan de school van uw kind (op uw verzoek)
  • contact met de leerkracht buiten de evaluatiemomenten (bij aanvang van de bijles en bij afsluiten van het handelingsplan)

Tarieven voor 'Ik leer Leren'

5 sessies van 1,5 uur in een groepje van 4-6 leerlingen kost € 150,-. Het werkboek wordt apart aangeschaft en kost € 32,50.

Tarieven voor 'ik leer anders'

De kosten voor de training zijn € 279,-
(4 sessies van een uur € 60,- inclusief een werkboek van € 39,-)


Jan Bootlaan 1 - Den Haag
T: 070 317.89.89
M: 06 4842.1169