kracht in kind logo

Dit zeggen anderen over mij


Twee jaar geleden begonnen met bijlessen bij Milenka, omdat onze dochter Carlijn moeite had met rekenen. Voor Milenka was het al snel duidelijk waar het probleem zat. Carlijn had in de opbouw wat gemist, waardoor Carlijn zichzelf een eigen manier van rekenen had aangeleerd.

Milenka is met Carlijn weer helemaal teruggegaan naar de basis, en vanaf daar weer gaan opbouwen! Dit deed ze met steeds andere oefeningen en soms met een spelletje, dit om het rekenen leuk te houden voor Carlijn.

Stapje voor stapje ging het beter, en kreeg Carlijn weer meer vertrouwen en gingen de resultaten omhoog! Nu in groep 8 zit Carlijn op het niveau waar ze moet zijn!

Wij zijn ervan overtuigd dat Carlijn dit zonder de hulp van Milenka niet had bereikt!

Richard en Jacqueline.

* * *

Milenka heeft mij de afgelopen twee jaar heel goed geholpen met het rekenen. Milenka is heel aardig, heeft veel geduld, en houdt af en toe ook van even gezellig kletsen! Ook al had ik niet altijd zin in een uurtje rekenen, Milenka zorgde altijd weer voor leuke oefeningen of spelletjes, waardoor het uurtje toch altijd weer leuk was en voorbijvloog.

Milenka, heel erg bedankt voor alles! Het heeft mij heel erg geholpen!

Carlijn.

* * *

Een moeder:

Eind groep zeven bleek dat onze dochter een grote achterstand had op rekenen. Rijkelijk laat om dit op te merken en een relatief korte tijd om deze achterstand op de basis school “ in te halen”.

We hebben besloten in samenspraak met onze dochter (die graag beter wilde leren rekenen) om Milenka hier voor in te zetten. In korte tijd terug te gaan naar de basis en haar op een goed niveau groep 8 te krijgen. Dit is haar (en onze dochter) gelukt!

Voor onze dochter heeft het heel veel positiviteit gebracht. Zowel haar vaardigheden in t rekenen als haar zelfvertrouwen is met sprongen vooruit gegaan! Dit heeft ze mede te danken aan de fijne, rustige, duidelijke en prettige manier van lesgeven door Milenka. Onze dochter verheugde zich op haar komst! Wij zijn blij met de inzet van Milenka en raden het een ieder aan.

* * *

Frank en Irene:

Eind groep 7 kwamen wij erachter dat onze dochter een fikse achterstand had met rekenen. Milenka heeft via een quickscan achterhaald dat ‘het probleem’ zat bij de basis van groep 3-4.

Werken aan de basis en werken aan zelfvertrouwen, was het motto van Milenka. Want dat onze dochter het wel kon, was Milenka en ons wel duidelijk!

Het werken aan de basis vond onze dochter niet altijd even leuk (weer terug naar stof van groep 3-4 als je 11 bent..) maar Milenka wist haar op een positieve manier te motiveren. Leuke oefeningen, kleurige kaartjes en schriftjes. Ze heeft alles gedaan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van onze dochter. Hierdoor ervaarde zij de bijles als een leuk en zelfs gezellig uur! Na het werken aan de basis ging het ook met breuken en procenten als een speer.

Fijn is dat Milenka open staat voor iedere vorm van samenwerking. Zij bepaalde wat en wanneer er moest gebeuren, maar wij deden de begeleiding zelf, terwijl Milenka over onze schouder meekeek.

Het oefenen heeft resultaat gehad. De uitslagen van NIO als de Cito tonen aan dat de basis echt het probleem is geweest. Onze dochter scoorde net geen VWO op een cito- rekentoets die als extreem moeilijk werd aangemerkt!

We hebben nu een totaal ander kind: open en vol zelfvertrouwen! Ze gaat nu zelfs voor de lol aan de slag met de stelling van Pythagoras.

Milenka bedankt!

* * *

Merel (13 jaar):

"Milenka is altijd vrolijk. Bij haar hoor je er gewoon bij en je hebt niet het gevoel dat je echt geholpen wordt in een apart kamertje". Als moeder kan ik dat alleen maar bevestigen met een: Dankjewel Milenka! Wij leerden Milenka kennen als beelddenkcoach en werden heel erg snel door haar geholpen. Zij kwam zelfs bij ons thuis! In zeer korte tijd leerde zij mijn dochter omgaan met het beelddenken en met succes! In de brugklas heeft Milenka mijn dochter begeleidt in het omgaan met het beelddenken en de onzekerheid die het met zich meebrengt. Mijn dochter ging met veel plezier naar Milenka. Milenka sluit aan op de behoeften van je kind en als het kan laat ze het kind ook los zodat het kan genieten van de eigen opgebouwde vaardigheden en zelfstandigheid. Wij zijn heel erg blij dat wij Milenka hebben gevonden. Zij is altijd positief en heeft ook vaak contact met jou als ouder zodat je je kind ook thuis goed kunt begeleiden. Wij vinden Milenka een kanjer, die echt in staat is de kracht in je kind naar boven te halen.

* * *

"Ik ben Kim, 14 jaar. Ik zit in het tweede leerjaar van de middelbare school. Milenka heeft bij mij ontdekt dat ik een beelddenker ben. Ze heeft mij een manier geleerd hoe ik mijn Engelse en Duitse woorden kan leren. Zodat ik de woorden die ik vandaag leer, de volgende dag ook nog weet. Bij deze methode werk ik veel met kleuren. Ieder vak heeft een eigen kleur. Zo sla ik het op in mijn hoofd en haal ik de woorden niet meer door elkaar.

Omdat ik dyslexie heb, heb ik ook veel moeite met de Nederlandse spelling. Stap voor stap heeft Milenka mij geleerd regels toe te passen. Zodat ik de woorden en werkwoorden op de juiste manier schrijf. Woorden met au/ou, ei/ij, s/c, x/sk ben ik nu aan het leren. Hulpmiddelen die ik hierbij gebruik zijn kleurplaten en de online-trainer.

Ook heeft Milenka mij het ontleden van zinnen en het benoemen van woorden als lidwoord, zelfstandig naamwoord etc. op een manier uitgelegd, zodat ik het als beelddenker begrijp.

We hebben de afgelopen maanden echt veel gedaan en ik vond het heel fijn om van Milenka les te krijgen. Het liefst wil ik elke dag wel op deze manier les krijgen i.p.v. de lessen die ik op school krijg. Milenka legt alles zo duidelijk uit. Zij begrijpt mij tenminste. Ze is altijd positief en moedigt mij aan.

Ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt voor school. Deze nieuwe manier van leren kost veel tijd en energie. Ik merk wel dat hoe vaker ik het doe, hoe handiger ik er in wordt de leerstof op de juiste manier op te slaan.

"Blijven oefenen Kim, ook in vakantie", zegt Milenka . Daar zorgt ze wel voor, want de oefenstencils liggen al weer in m'n brievenbus!

Milenka, bedankt voor alle goede zorgen, je hulp, je luisterende oor, je adviezen en al je positiviteit!

Liefs Kim

* * *

"Wij zijn de bijlessen begonnen,omdat onze dochter veel moeite met rekenen heeft. Milenka heeft heel veel met Romy geoefend en heel veel tips gegeven,waardoor zij veel meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Milenka heeft haar laten zien dat ze het gewoon kan,wij zijn super blij dat Milenka dit voor elkaar heeft gekregen. Zodra we zien dat Romy weer ergens moeite mee heeft,bellen we Milenka zeker weer!!!!"

Vincent en Brigitte van Kippersluis

"Juf Milenka heel erg bedankt voor je hulp!!! Ik ga je wel missen hoor!!!"

liefs Romy

* * *

"Amy is onze dochter van 8 jaar. Ze is een vrolijke, sportieve en zelfstandige meid. Kan zich goed verwoorden met een woord en een grap. Vanaf groep 3 bleek al dat ze met taal wat achterbleef. In groep 4 werd dit steeds duidelijker. Het nivo van spellen en lezen blijft flink achter. Vanuit school werd geinitieerd om Amy in een spellingsgroepje te plaatsen en in een leesgroepje wat geleid wordt door een Remedial Teacher. Prima initiatief, maar toch had ik als moeder het gevoel er ook iets mee te moeten doen. Vaak zeggen wij bij Amy: ze kan het wel, maar het komt er niet uit. Vanuit een oude vriendschap met Milenka zijn we met haar in gesprek gekomen over Amy. Na het afnemen van een test bleek al snel dat Amy een beelddenker is. Vervolgens heeft Amy bij Milenka de training Ik Leer Anders gevolgd. In die periode werd er voor ons en Amy veel duidelijk. Ze kan het dus wel, alleen moeten we het haar op een andere manier leren. Het resultaat volgde al snel. Amy kreeg veel meer zelfvertrouwen. We zijn nu een half jaar verder. Het leesnivo gaat met stappen vooruit. Het leerplezier is er weer. Thuis oefenen we nog regelmatig volgens de Ik Leer Anders methode. En ook op school past Amy dit toe. Het gaat veel beter met Amy en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Bedankt Milenka voor de persoonlijke begeleiding."

* * *

"Onze dochter Britt van 12 is in september 2011 begonnen met bijles bij Milenka. Dit naar aanleiding van te lage resultaten voor een VMBO advies op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Ze kreeg aanvankelijk advies voor Praktijkonderwijs.

Milenka heeft in de daaropvolgende maanden hard gewerkt samen met Britt om naar betere resultaten te komen. Ondanks een automatiseringsprobleem is het door constant herhalen en oefenen gelukt om het rekenen en begrijpend lezen in een paar maanden tijd op het gewenste niveau te brengen.

Britt heeft nu advies VMBO gekregen en daar zijn wij als ouders en zijzelf reuze blij mee. Milenka heeft een goeie klik met Britt. Ze is altijd geinteresseerd in het kind en betrokken en pro-actief in de relatie met ouders en school. Ze werkt met leuke, inzichtelijke lesmaterialen en geeft les op een manier waarvoor het ook voor visueel ingestelde kinderen goed is om te volgen. Wij zijn Milenka erg dankbaar voor haar bijdrage aan Britt."

* * *

Juf Milenka,

"Bedankt voor alle hulp met taal en spelling. Ik heb er heel veel van geleerd!"

Idriss, groep 8

* * *

"Voor een kwartaal geeft Milenka nu met veel deskundigheid en bijzonder veel enthousiasme bijles aan onze zoon Tinnarat. Nederlands is Tinnarats tweede taal, en hij heeft een extra zetje nodig om op hetzelfde niveau te komen als zijn leeftijdsgenootjes. Het doet ons erg goed om te zien hoe Milenka Tinnarat en ons helpt met het leren van taalvaardigheden. Milenka heeft inmiddels een breed repertoire aan oefeningen aan Tinnarat geintroduceerd die hij met heel veel plezier doet en die zeker dat extra zetje leveren. Wij zijn twee enthousiaste ouders, die iedere andere ouder in dezelfde situatie Kracht in Kind aanraden!"

Pim en Nid, vader en moeder van Tinnarat

* * *

"Milenka Brouwer is een ervaren leerkracht die 9 jaar met gedrevenheid en inspiratie haar kennis van zaken heeft ingezet voor de kinderen van basisschool de Taaltuin in Schiedam. Kinderen die een extra steuntje in de rug verdienen zijn bij haar in goede handen. Ze weet het vertrouwen van kinderen en ouders snel te winnen en dat is een basis voor een goede samenwerking en goede resultaten."

Betty van Dam, directeur van obs de Taaltuin uit Schiedam

* * *

"Ik vind Milenka een betrokken en aardige lerares. Ze kan de lessen aanpassen aan de interesse van het kind, waardoor de kinderen de lessen beter begrijpen.

De bijlessen die Milenka maakt zijn specifiek op het kind gericht en zo gemaakt dat de ouders hun kind hiermee kunnen helpen. Wij, de ouders van Mihai, zijn heel blij met de specifieke aandacht die zij aan onze zoon en aan ons besteedt."

Daniela, de moeder van Mihai


Jan Bootlaan 1 - Den Haag
T: 070 317.89.89
M: 06 4842.1169